Innlent

Milljónir í eflingu löggæslu

Hanna Rún Sverrisdóttir skrifar
Gert er ráð fyrir að veittar verði 35 milljónir króna til áframhaldandi átaksverkefnis lögreglu til að vinna gegn skipulagðri glæpastarfsemi.
Gert er ráð fyrir að veittar verði 35 milljónir króna til áframhaldandi átaksverkefnis lögreglu til að vinna gegn skipulagðri glæpastarfsemi. mynd/365
Gert er ráð fyrir 500 milljón króna viðvarandi framlagi til að efla löggæsluna í landinu í samræmi við stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar, samkvæmt frumvarpi til fjárlaga.

Á sama tíma er gert ráð fyrir að 200 milljón króna framlag sem veitt var tímabundið til löggæslumála í fjárlögum 2013 verði fellt niður. Jafnframt er lagt til að 25 milljóna króna framlag til Slysavarnarfélagsins Landsbjargar verði fellt niður.

Gert er ráð fyrir að veittar verði 35 milljónir króna til áframhaldandi átaksverkefnis lögreglu til að vinna gegn skipulagðri glæpastarfsemi. Ríkisstjórnin hefur undanfarin tvö ár veitt sérstakt framlag til lögregluembættanna á höfuðborgarsvæðinu og á Suðurnesjum vegna starfa sameiginleg rannsóknarteymis til þess að vinnan gegn skipulagðri brotastarfsemi á Íslandi.

Einnig er lagt til að veitt verði tímabundið 30 milljón króna framlag í eitt ár í samræmi við forgangstillögur samráðshóps um samhæfða framkvæmd stjórnvalda að tryggja skilvirk úrræði fyrir þolendur kynferðisbrota, einkum börn.

Gert er ráð fyrir því að ráðnir verði tímabundið fimm rannsóknarlögreglumenn sem sinni rannsókn kynferðisbrota og þar af verði tveir þeirra ráðnir til lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu. Einnig er gert ráð fyrir því að ráðinn verði tímabundið einn aðstoðarsaksóknari við embætti  Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu til þess að sinna þessum málaflokki hjá embættinu.

Um 30 milljónir fara í auknar fjárheimildir til Lögreglustjórans á Suðurnesjum til að standa undir nauðsynlegri landamæragæslu, almennri löggæslu og þjónustu í flugstöð Leifs Eiríkssonar vegna verulegrar aukninga flugfarþega


Tengdar fréttir

Landspítalinn fær enga innspýtingu - fé til tækjakaupa skorið niður

Tímabundið 600 milljóna króna framlag til spítalans vegna tækjakaupa er fellt niður. Hagræðingarkrafa á spítalann felur í sér hækkun á sértekjum sem verður náð með nýju legugjaldi. Um er að ræða nýtt gjald þar sem sjúklingar greiða 1.200 krónur fyrir hvern sólarhring sem þeir dvelja á Landspítalanum. Með þessu nýja gjaldi er spítalanum reiknaðar um 200 milljónir í sértekjur.

Mikilvægt að stöðva skuldasöfnun ríkissjóðs

Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra segir gríðarlega mikilvægt að stefna að hallalausum fjárlögum til að stöðva skuldasöfnun ríkissjóðs. Bankaskatturinn verður notaður til að lækka skatta á fyrirtæki og heimili.

Stefna á hallalaus fjárlög

Gert er ráð fyrir því að ríkissjóður skili tæplega 500 milljón króna afgangi á næsta ári miðað við fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar sem var kynnt í morgun. Þetta eru fyrstu hallalausu fjárlögin frá hruni.

Kaldar kveðjur í fjárlögum

Árni Páll Árnason formaður Samfylkingarinnar segir fjárlögin sýna forgangsröðun nýrrar ríkisstjórnar.

Barna- og vaxtabætur lækka

Samkvæmt fjárlagafrumvarpinu er áætlað að barnabætur á næsta ári verði 10.2 milljarðar króna en á í fjárlögum þessa árs voru þær tæpir 10.8 milljarðar króna.

Tóbak og áfengi hækka í verði

Tóbaksgjald og gjald á áfengi verður hækkað, samkvæmt lagabreytingu sem verður lögð fyrir Alþingi í næstu viku.

Heilbrigðisstofnanir á landsbyggðinni sameinaðar

Kristján Már Júlíusson heilbrigðisráðherra hefur ákveðið að heilbrigðisstofnanir á landsbyggðinni verði sameinaðar. Þetta kemur fram í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2014. Eftir sameiningu stofnana verður ein stofnun í hverju heilbrigðisumdæmi, eins og lög um heilbrigðisþjónustu gera ráð fyrir. Þetta á við um Norðurland, Suðurland og Vestfirði.

Tekjuskattur lækkar

Skatthlutfallið í miðþrepi tekjuskatts verður lækkað um 0,8 prósentustig samkvæmt fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar. Skatthlutfallið lækkar úr 25,8% í 25%.

Skólagjöld hækka um 25 prósent

Framlag íslenska ríkisins til Háskóla Íslands á næsta ári lækkar um 321,8 milljónir króna og skólagjöld verða hækkuð úr 60 þúsund krónum í 75 þúsund krónur í öllum ríkisreknum háskólum.

Hætt við stækkun FSU

Heildarfjárveiting íslenska ríkisins til framhaldsskóla á Íslandi lækkar um rúmlega 1,5 milljarð króna í fjárlögum síðasta árs. Þar af eru almennar launa- og verðlagsbreytingar 645 milljónir króna.

100 milljónir til hönnunar sjúkrahótels

Nýr Landspítali er ekki fyrirferðarmikill í nýju frumvarpi til fjárlaga. Til hans eru lagðar 100 milljónir króna til fullnaðarhönnunar á sjúkrahóteli.
Fleiri fréttir

Sjá meira


×