Skoðun

Svo fólk velji Reykjavík

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir skrifar
Fólk sem fæðist á Íslandi í dag mun vonandi geta valið hvar í veröldinni það kýs að búa þegar það vex úr grasi. Við í Viðreisn viljum að fólk hafi þetta val, en við viljum líka að það geti hugsað sér að búa á Íslandi, frekar en til dæmis í Noregi eða á Spáni. Þess vegna þarf höfuðborgin Reykjavík að vera samkeppnisfær við aðrar borgir.

Borg fyrir börn

Fólk mun ekki vilja búa í Reykjavík nema skólakerfið sé gott. Reykjavíkurborg á að vera borg þar sem boðið er upp á framúrskarandi starfsumhverfi fyrir nemendur og kennara og þar sem miðstýring hindrar ekki þróun skólastarfsins. Samþætta þarf dagskrá barnanna í skóla, íþróttum og tómstundum því eins og staðan er nú er vinnudagur barna ekki skipulagður með þarfir þeirra í huga. Til að ná þessu þarf til dæmis að ljúka sameiningu skóla- og frístundasviðs. Börn með sértækan vanda eiga ekki að bíða í 18 mánaða greiningarferli að staðaldri, þau eiga að fá skýr úrræði við hæfi eins fljótt og auðið er. Reykjavíkurborg á að vera borg sem hlúir að andlegu heilbrigði barna sinna og tryggir þeim aðgengilega sálfræðiþjónustu.

Borg fyrir alla

Reykjavíkurborg á að vera borg þar sem þjónusta við fjölskyldur á öllum aldri er aðgengileg og góð. Þar sem fatlað fólk getur treyst á þjónustu borgarinnar, en þarf ekki að líða fyrir brotakennt fyrirkomulag sem er plástrað í bak og fyrir. Borg þar sem í boði er fjölbreytt þjónusta fyrir aldraða í samræmi við þarfir þeirra. Þar sem öllum er gert kleift að búa heima hjá sér eins lengi og þeir vilja og geta. Þegar þeirri getu sleppir standi hjúkrunarheimili til boða í stað langs og erfiðs biðtíma með tilheyrandi álagi og óvissu. Reykjavíkurborg á að hafa það að markmiði að mæta þörfum borgaranna af virðingu og með gæði að leiðarljósi en til þess þarf reglulegar mælingar svo hægt sé að þróa þjónustuna í takt við þarfir og væntingar borgarbúa.

Borg fyrir umhverfið

Reykjavíkurborg á að vera fjölbreytt, græn og skilvirk. Með strætó sem gengur á 7,5 mínútna fresti á háannatímum og Borgarlínu á fullri ferð verða almenningssamgöngur að auðveldum og raunhæfum kosti. Að sjálfsögðu eigum við að hafa gott vegakerfi fyrir fólk sem notar einkabílinn til að komast leiðar sinnar en við eigum líka að styðja við fjölbreyttari ferðamáta. Hjólastígar borgarinnar eiga að vera framúrskarandi, kortlagðir og heita nöfnum sem auðveldar borgarbúum að auðkenna þá og nota. Áframhaldandi þétting byggðar á að vera í forgangi með áherslu á að klára uppbyggingu í þeim hverfum sem hafin er. Reykjavík á að vera borg sem leggur áherslu á þjónustu í nærumhverfi borgaranna. Í því skyni eiga grenndarstöðvar að vera handan við hornið, snyrtilegar og með gámum sem auðvelt er að losa sorp í. Sorp borgarbúa skal sótt oftar, fremur en sjaldnar og borgin á að sjálfsögðu að koma til móts við borgarbúa eftir jólastreituna og tryggja að jólatrén séu sótt eftir hátíðirnar. Þetta er einfaldlega spurning um stærðarhagkvæmni og góða þjónustu við fólkið í borginni.

Borg til þjónustu reiðubúin

Reykjavíkurborg á að vera eftirsóttur vinnustaður þar sem hæfileikaríkt fólk sækir um lykilstöður. Rekstur borgarinnar skal vera hallalaus og henni stýrt af festu og öryggi. Við viljum að þjóðarsátt um kjör kvennastétta verði sett í forgang. Stuðla þarf að einfaldara regluverki með góðu aðgengi að gagnvirkri stjórnsýslu sem þjónustar fólk í stað þess að flækjast fyrir því. Boðleiðir eiga að vera skýrar og hugsa skal í langtímalausnum í stað marglaga kerfis sem hefur verið plástrað alltof oft. Við þurfum að aðstoða við stofnun fyrirtækja í borginni í stað þess að gera þeim erfitt fyrir og gera það sem í okkar valdi stendur til að skapa fyrirtækjum hagstæð rekstrarskilyrði. Dæmi um þetta er „One Stop Shop” fyrir leyfismál fyrirtækja. Svo verður auðvitað að vera gott aðgengi að skrifstofu- og atvinnuhúsnæði í borginni.

Viðreisn er neytendamiðaður flokkur sem mun alltaf setja hagsmuni neytenda í forgrunn og hafna hvers kyns sérhagsmunum í borgarskipulaginu. Tryggja á hagsmuni íbúa á framkvæmdasvæðum, til dæmis með því að úthluta þeim sérstökum tengiliði með bætt upplýsingaflæði, sátt og vellíðan að markmiði. Við megum nefnilega aldrei gleyma því að Reykjavíkurborg er fyrst og fremst þjónustuaðili sem hefur það hlutverk að veita borgarbúum og landsmönnum öllum góða þjónustu.

Borg sem blómstrar

Reykjavík á að vera borg þar sem fólk vill búa. Borg sem hefur upp á allt að bjóða og jafnvel meira til. Borg þar sem samgöngur eru á heimsmælikvarða, atvinnutækifæri eru spennandi, börn fá að blómstra á eigin forsendum og mannlífið er iðandi. Þessum markmiðum vill Viðreisn ná í Reykjavík. Við tölum fyrir nýrri nálgun og horfum á það sem snertir okkar daglega líf en ekki bara steypu og mannvirki. Það hvernig samgöngumál, menntamál, velferðarmál, umhverfismál og svo margt annað er skipulagt er einfaldlega samofið okkar daglegu störfum og tómstundum. Það hvernig við getum búið til betri borg er ekki afmarkað markmið heldur heildstætt verkefni.

Látum verkin tala

Viðreisn hefur stimplað sig inn sem stjórnmálaafl sem lætur verkin tala. Afl sem er óhrætt við að fara nýjar leiðir byggðar á vönduðum greiningum og raunhæfum úrræðum sem miða að heildrænni sýn fyrir borgina okkar, í þágu borgarbúanna. Við ætlum að einblína á öll þau fjölmörgu mál sem tengjast okkar daglega lífi sem hafa einfaldlega setið á hakanum alltof lengi.

Það eru spennandi vikur framundan sem við í Viðreisn munum nýta vel til að kynna hugsjónir okkar og baráttumál. Öll okkar stefnumál miða að því að gera Reykjavík að betri, skemmtilegri og skilvirkari borg þar sem þjónusta við borgarbúa er í forgrunni. Borg sem er eftirsóknarvert að búa í.Höfundur greinar er oddviti Viðreisnar í Reykjavík.

Skoðun

Skoðun

Drasl

Hafþór Reynisson skrifar

Sjá meira


×