Skoðun

Framtíðarsýn, nýsköpun og tækniþróun

Hrund Gunnsteinsdóttir skrifar

Tækniþróunarsjóður gegnir veigamiklu hlutverki þegar kemur að tækniþróun og nýsköpun í íslensku atvinnulífi. Sjóðurinn fellur undir Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og vinnur skv. stefnu Vísinda – og tækniráðs.

Tækniþróunarsjóður er fjármagnaður af ríkissjóði í samræmi við fjárlög hvers árs og hefur sjóðurinn farið vaxandi frá stofnun hans árið 2004. Í nýjustu fjárlögum hækkuðu framlög til sjóðsins um 71% á milli ára og stendur nú í 2,3 milljörðum króna.

Nýsköpun og tækniþróun í breyttum heimi

Heimurinn er að ganga í gegnum eitt mesta og hraðasta breytingarskeið sögunnar. Tækni og nýsköpun spila þar lykilhlutverk, enda á tækniþróun sér engin mörk, nær yfir öll svið samfélagsins og snertir líf okkar allra.

Breyttir tímar kalla einnig á nýsköpun og tæknilausnir hjá opinberum stofnunum til þess að geta þjónað hlutverki sínu sem best.

Ísland er ekki undanskilið þessari þróun.

Mikilvæg lyftistöng fyrir íslenskt atvinnulíf

Tækniþróunarsjóður styður verkefni á öllum sviðum atvinnulífins.

Meðal þeirra sem Tækniþróunarsjóður hefur styrkt á mótunarárum eru hátæknifyrirtækið Marel, orkustjórnunarfyrirtækið Marorka, Lauf Forks sem þróar og framleiðir nýja tegund hjólagaffla, matarhönnunarverkefnið Stefnumót hönnuða og bænda, upplýsingatæknifyrirtækið Mentor, ORF Líftækni, Meniga sem sérhæfir sig í hugbúnaði fyrir heimilisfjármál og lækningatæknifyrirtækið Nox Medical, svo eitthvað sé nefnt. Fyrir mörg, ef ekki öll, þessara fyrirtækja hefur styrkur úr Tækniþróunarsjóði skipt sköpum fyrir framgang þeirra og vöxt.

Fjölbreytni, framkvæmd og árangur

Í ljósi stóraukins framlags til Tækniþróunarsjóðs, hefur sjóðurinn mótað nýja stefnu í víðtæku samráði við helstu aðila úr atvinnulífinu. Lykilorðin í nýrri framtíðarsýn eru fjölbreytni, framkvæmd og árangur.

Hærri styrkir og snarpara ferli

Meginmarkmið með nýrri stefnumótun eru að gera sjóðinn skilvirkari, opnari fyrir fleiri og fjölbreyttari umsóknum frá einstaklingum, litlum og meðalstórum fyrirtækjum og rannsóknarstofnunum.

Til að stuðla að skilvirkari og öflugri stuðningi við nýsköpun leggur sjóðurinn nú áherslu á hærri styrki en snarpara ferli en verið hefur.

Ísland og alþjóðleg samkeppnishæfni

Tækniþróunarsjóður leggur einnig áherslu á að styðja alþjóðleg samstarfsverkefni sem Íslendingar eiga aðild að, til þess að auka þekkingu hérlendis og bæta samkeppnisstöðu íslensks atvinnulífs. 

Ísland er í 29. sæti í samanburði á samkeppnishæfni þjóða skv. alþjóðlegri skýrslu Alþjóðlega efnahagsráðsins. Þar skorar Ísland hvað hæst í menntun og tækni, en lægst í flokknum markaðsstærð.

Sókn á alþjóðlegan markað er sífellt mikilvægari í hnattvæddum heimi, þar sem landamæri í viðskiptum og á vinnumarkaði verða æ óljósari. Í því sambandi má nefna að útflutningstekjur hugbúnaðargeirans hafa vaxið um 20% árlega frá árinu 2010. Tækni- og hugverkaiðnaðurinn aflaði 23% gjaldeyristekna árið 2014 og 90% af tekjum leikjaiðnaðarins koma erlendis frá, svo dæmi séu nefnd.

Hagnýting á rannsóknum

Íslendingar mælast nokkuð vel þegar kemur að gerð rannsókna og birtingu ritrýndra greina. Það er hins vegar gjá á milli þessarar þekkingarsköpunar í rannsóknarsamfélaginu annars vegar og hagnýtingu hennar í atvinnulífinu hins vegar. Þessi gjá er þekkt vandamál víða um heim.

Með nýjum styrkjarflokki, Hagnýt rannsóknarverkefni, vill Tækniþróunarsjóður brúa þessa gjá. Umsóknarfrestur rennur út 15. febrúar nk.

Fræ, Sproti, Vöxtur og Sprettur

Tækniþróunarsjóður býður nú einnig upp á einkaleyfisstyrki og er opið fyrir umsóknir allt árið.

Fræ er ný styrktarleið hjá Tækniþróunarsjóði sem miðar sérstaklega að því að auka nýliðun og höfða til frumkvöðla á fyrstu skrefum hugmyndar.

Umsóknarferlið er einfaldara en í öðrum styrkjaflokkum og skil á niðurstöðum verkefnis á að liggja fyrir innan 5 mánaða. Umsóknarfrestur í Fræ rennur út 4. apríl nk.

Styrkþegar eiga möguleika á áframhaldandi fjármögnun fyrir Fræ-verkefni, innan styrkjaflokksins Fyrirtækjastyrkur – Sproti, sem boðið verður upp á fyrir umsóknarfrestinn 15. september. Þar hafa styrkþegar möguleika á að fá allt að 10 m.kr ár ári í 2 ár, án kröfu um mótframlag.

Þú nærð lengra...

Fyrirtækjastyrkirnir Vöxtur og Sprettur eru svo nýjir og öflugri fyrirtækjastyrkir en verið hafa, sem opnað verður fyrir í umsóknarfrestinum sem rennur út 15. september nk.

Í styrkjakerfi Tækniþróunarsjóðs er lögð áhersla á samfellu á milli styrkjaflokka, þannig að sjóðurinn geti styrkt vöxt og þróun lítilla og meðalstórra fyrirtækja og verkefna á ólíkum stigum í þróunar- og nýsköpunarferlinu og á fyrstu stigum markaðssetningar. Frekari upplýsingar eru á heimasíðu sjóðsins.
Skoðun

Sjá meira


Velkomin á Vísi. Þessi vefur notar vafrakökur. Sjá nánar.