Skoðun

Vellíðan nemenda er lykill að árangri: Fjölbreytni og þróun í skólastarfi skiptir máli

Sigríður Hulda Jónsdóttir skrifar
20 milljónir til vellíðunarverkefna í grunnskólum bæjarinsVellíðan nemenda hefur allt frá upphafi verið einn af aðal áhersluþáttum við úthlutun Þróunarsjóðs grunnskóla í Garðabæ. Vellíðan og trú á eigin getu hefur bein áhrif á árangur. Sá sem finnur fyrir vanlíðan er ekki að lifa styrkleika sína og nær því ekki þeim árangri sem hann annars gæti. Það er því samfélagsleg ábyrgð sveitarfélaga að huga vel að líðan nemenda í skólastarfinu.

Ótal tækifæri felast í tilverunni hjá unga fólkinu okkar, en einnig áskoranir sem að hluta til má rekja til stöðugra áreita, samanburðar og hraða í samfélaginu. Tengsl eru á milli skjátíma, svefntíma og líðan ungmenna. Því meiri sem skjátíminn er, því líklegra er að svefninn sé minni og því líklegra að viðkomandi finni fyrir vanlíðan. Þetta er ástæða þess að um 20% af fjármagni Þróunarsjóðs grunnskóla í Garðabæ, eða um 20 milljónum, hefur verið úthlutað til verkefna sem tengjast beint líðan nemenda, félagsfærni og samskiptahæfni síðastliðin fjögur ár.

100 milljónir til þróunarverkefna 

Þróunarsjóður grunnskóla hefur úthlutað 100 milljónum til fjölþættra verkefna síðastliðin fjögur ár. Yfirlit yfir þessi verkefni má sjá á heimasíðu Garðabæjar. Fleiri verkefni styrkt af þróunarsjóði snúa einnig að vellíðan nemenda svo sem verkefni sem leggja áherslu á jákvæðan skólabrag, lífsleikni, heilbrigðan lífsstíl, siðfræði, samfélagsábyrgð, jafnrétti, náms- og starfsráðgjöf og starfsfræðslu. Sérstök áhersla hefur verið lögð á samspil svefns, snjalltækja og líðan t.d. í forvarnaviku skólanna.

Samvinnuverkefni allra grunnskóla sem og sérverkefni tengd vellíðan nemenda

Þau verkefni sem þróunarsjóður hefur styrkt og snúa að líðan nemenda eru annars vegar umfangsmikil verkefni sem allir skólar í Garðabæ sameinast um að taka þátt í svo sem Velferð barna sem er liður í því að fylgja heildrænni nálgun er varðar jafnrétti, kynheilbrigði og velferð barna og ungmenna í Garðabæ. Annað dæmi um samvinnuverkefni skólanna er vinaliðaverkefni sem felur m.a. í sér að í frímínútum er boðið upp á skipulagða leiki sem allir eiga aðgengi að á nokkrum stöðum á skólalóðinni. 

Hins vegar er um að ræða ýmis smærri verkefni innan skóla sem beinast að vellíðan og sjálfsmynd nemenda svo sem verkefnið ,,Ég er frábær eins og ég er“ og verkefnin ,,Að þjálfa jákvætt hugarfar“ og ,,Vinátta og vellíðan“ svo dæmi séu tekin. Styrkir hafa einnig verið veittir til að jóga, slökun og hugleiðsla verði ríkari þáttur í skólastarfinu. Flataskóli varð einn af þremur fyrstu skólum á Íslandi til þess að verða réttindaskóli Unicef, en í slíkum réttindaskólum er áhersla á að hafa börnin með í öllum ákvörðunum sem snerta hag þeirra og réttindi.

Val um skóla styður við vellíðan

Vellíðan í skóla er grundvöllur námsárangurs. Sjálfsmynd barna skapast að hluta til í gegnum upplifun í skóla, þá náms- og félagslegu stöðu sem barnið upplifir sig í meðal jafnaldra. Í Garðabæ hafa nemendur og foreldrar þeirra val um skóla óháð búsetu sem skapar þann möguleika að börn geta valið skólaumhverfi og –brag sem hentar þeim sem best. Skólarnir eru hvattir til að efla sérstöðu sína og tveir sjálfstætt starfandi skólar í bænum standa börnum í Garðabæ til boða án skólagjalda. Hvert barn hefur sína styrkleika sem þarf að byggja á og sínar þarfir sem skólaumhverfið þarf að koma til móts við, því er val um skóla mikilvægur þáttur í því að tryggja vellíðan grunnskólabarna.

Ánægður kennari, ánægðir nemendur

Ánægja kennara í starfi hefur áhrif á líðan nemenda og árangur samkvæmt rannsóknum. Garðabær hefur lagt áherslur á að efla starfsumhverfi kennara og annarra starfsmanna skólanna til dæmis í gegnum þróunarsjóð leik- og grunnskól og með stuðningi til frekara náms. Sjóðurinn hefur á þessu kjörtímabili úthlutað styrkjum til margskonar þróunarverkefna sem gefur metnaðarfullum starfmönnum tækfæri til að þróa störf sín áfram og slík verkefni skila sér til nemenda í fjölbreyttum áherslum. Skólarnir þurfa að hafa rými til að hlúa að vellíðan starfsmanna og nemenda með ýmsu móti, það skapar grunn að öflugu skólastarfi.

Á komandi kjörtímabili munum við leggja áherslu á að efla enn frekar og útvíkka þróunarsjóði skólanna í Garðabæ og vera í forystu að efla vellíðan nemenda og starfsmanna skólanna.

Höfundur er bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins í Garðabæ, formaður skólanefndar grunnskóla og skipar 2. sæti framboðslistans fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar.
Skoðun

Sjá meira


Velkomin á Vísi. Þessi vefur notar vafrakökur. Sjá nánar.