Polski

Islandzki Instytut Historii Naturalnej zaleca ograniczenie polowań

Autor: Marta Magdalena Niebieszczanska
Pardwa, po islandzku rjúpa
Pardwa, po islandzku rjúpa

Instytut Historii Naturalnej zaleca, aby w tym roku ograniczyć polowania na pardwy i wydać pozwolenie na zabicie nie więcej niż 26 000 ptaków.

Na stronie Islandzkiego Instytutu Historii Naturalnej pojawiło się ogłoszenie, w którym jest mowa o zmniejszającej się populacji pardw. W związku z tym Instytut zaleca, aby w tym roku ograniczyć polowania na te ptaki i wydać pozwolenie na zabicie nie więcej niż 26 000 pardw. Wówczas każdy z myśliwych mógłby upolować sześć ptaków.

Jak wynika z informacji podanych przez Instytut, pomimo tego, iż wiosną podczas liczenia ptaków zaobserwowano wzrost ich liczby, to w dłuższej perspektywie liczebność populacji maleje. Szczególnie po porównaniu danych z ostatnich 60 lat, z czego wynika, że populacja jest poniżej średniej.

Badania wykonane w całym kraju wskazują na brak lądowań pardw na północnym-wschodzie oraz na bardzo małą ich liczbę na zachodzie. Obecny spadek liczby ptaków lądujących na północnym-wschodzie jest tak duży, że nie ma pewności czy wzrost liczby ptaków na przełomie 2021-2022 będzie nadal się utrzymywał. Obecnie całkowita populacja pardw jest szacowana na 297 000.

Pardwa jest ważnym gatunkiem w sieci pokarmowej, między innymi jest kluczowym pożywieniem dla sokołów. Obecnie znajdujących się na liście Válista, gatunków zagrożonych bezpośrednim niebezpieczeństwem. Dlatego Instytut Historii Naturalnej kładzie duży nacisk na to, aby połowy pardw nie przekroczyły 9% liczebności tych ptaków.×