Polski

Bank Centralny podnosi główną stopę procentową

Autor: Marta Magdalena Niebieszczanska
Ásgeir Jónsson, prezes Banku Cetralnego
Ásgeir Jónsson, prezes Banku Cetralnego Vísir/Arnar

Komitet Polityki Pieniężnej Banku Centralnego Islandii zdecydował o podniesieniu stopy procentowej banku o jeden procent. Główna stopa procentowa banku, czyli oprocentowanie siedmiodniowych lokat terminowych, wzrośnie więc z 6,5 proc. do 7,5 proc.

Komitet Polityki Pieniężnej Banku Centralnego Islandii zdecydował o podniesieniu stopy procentowej banku o jeden procent. Główna stopa procentowa banku, czyli oprocentowanie siedmiodniowych lokat terminowych, wzrośnie więc z 6,5 proc. do 7,5 proc.

Stopa procentowa w Islandii nie była wyższa od 2010 roku, kiedy to gospodarka Islandii wciąż podnosiła się z kryzysu bankowego. Jest to dwunasta podwyżka stóp procentowych z rzędu.

W oświadczeniu wydanym przez Bank Centralny Islandii, podwyżki stóp są opisane jako odpowiedź na utrzymującą się presję inflacyjną. Pomimo schładzania rynku mieszkaniowego, Bank Centralny nadal prognozuje przyszłe wzrosty stopy inflacji.

Bank centralny zwrócił również uwagę na napięty rynek pracy w Islandii, z długo trwającymi negocjacjami między związkami zawodowymi a pracodawcami oraz stosunkowo dużą liczbą ofert pracy, co powoduje wzrost płac.

„Presja inflacyjna wciąż rośnie, a podwyżki cen obejmują coraz więcej elementów. Inflacja jest obecnie na poziomie 10,2%, a inflacja bazowa wynosi 7,2%. Długoterminowe oczekiwania inflacyjne są nadal znacznie powyżej celu, a realne stopy procentowe banku spadły od ostatniego posiedzenia komisji. Wygląda na to, że inflacja w najbliższym czasie będzie wyższa niż przewidywano w lutym, mimo że rynek mieszkaniowy wyhamował.

Wzrost gospodarczy był wysoki w ubiegłym roku i znacznie przekraczał to, co gospodarka może utrzymać w dłuższej perspektywie. Popyt krajowy wzrósł w lutym bardziej niż oczekiwano i wiele wskazuje na to, że na początku roku był silniejszy niż oczekiwano. Znaczne jest także napięcie na rynku pracy” napisano w komunikacie.

W komunikacie Banku Centralnego na temat ostatniej podwyżki stóp, napisano: „W tych okolicznościach ważne jest, aby nie dopuścić do spirali płacowo-cenowej, zwłaszcza w obliczu silnej presji popytowej w gospodarce i zbliżających się negocjacji płacowych. Komitet Polityki Pieniężnej wprowadzi odpowiednie działania, aby zapewnić lepszą równowagę gospodarki i przywrócić inflację do celu.”

Stopy procentowe w Islandii wynoszą obecnie:

Pożyczki jednodniowe 9,25%

Pożyczki siedmiodniowe zabezpieczone 8,25%

Lokaty 7-dniowe 7,50%

Rachunki bieżące 7,25%.






×