Samstarf

Mikil­vægt að fólk fylgi ráð­leggingum fag­manna

Nesdekk

Stóran hluta umferðaróhappa og meiðsla, sérstaklega að vetrarlagi, má rekja til vanbúinna bifreiða og slitinna eða rangra hjólbarða.

Þessu má hæglega afstýra með því að huga reglulega að ástandi hjólbarða og nota dekk sem taka mið af árstíð hverju sinni, að sögn Ólafs Konráðs Benediktssonar, framkvæmdastjóra Nesdekks.

Nesdekk þekkja margir en félagið er með starfsemi víða á Suðvesturlandi og á Norðurlandi og kappkostar við að veita viðskiptavinum heildstæða þjónustu með faglegri og persónusniðinni ráðgjöf. Hjá Nesdekki starfa fagmenn sem hafa lengi unnið hjá fyrirtækinu og þeir eru farnir að þekkja vel inn á þarfir viðskiptavina sinna.

Mikið úrval getur flækt málið

„Við vitum að gríðarlega mikið úrval er af dekkjum og innan hverrar tegundar eru undirtegundir og þetta getur flækt málið fyrir bíleigendum. Það stendur ekki á mörgum (og misvísandi) ráðleggingum frá hinum og þessum. Kalli frændi sem er á stórum jeppa og keyrir norður í hverri viku segir að það sé ekkert vit í öðru en að setja nagladekk undir bílinn en það er ekki endilega besta lausnin fyrir ungu fjölskylduna sem býr í miðbæ Reykjavíkur og keyrir örfáa kílómetra í vinnuna. Við höfum viljað hjálpa viðskiptavinum að einfalda dekkjamálin, og þannig gera það skilvirkara og þægilegra að skipta um dekk og minnka stressið,“ segir Ólafur Konráð.

Á Nesdekk Breiðhöfða er boðið upp á þá nýjung fyrir stór vinnutæki að geta keyrt í gegnum húsið. Þetta auðveldar bílstjórum lífið og bætir starfsaðstöðu starfsmanna til muna.

Fagmennskan snertir á þessu og Nesdekk býður upp á reynslumikla starfsmenn sem vita hvað þeir eru að segja. „Þessu hefur verið vel tekið af okkar viðskiptavinum sem ekki hafa tíma til að kynna sér allt um dekk. Þarna höfum við skapað okkur sérstöðu sem byggir á þjónustu og þekkingu og ekki síður þau góðu vörumerki sem við bjóðum upp á.“

Breyting á neytendahegðun

Ólafur Konráð segir þá breytingu hafa orðið að bíleigendur eru farnir að huga að dekkjaskiptum fyrr en áður enda ekkert athugavert við það að setja ónegld vetrardekk undir bílinn strax í byrjun október. Þeir forsjálu geri það eða hafi þegar pantað tíma fyrir dekkjaskiptin nú í nóvember.

Hann segir að margir séu þegar búnir að skipta um dekk en að mikill hiti undan farnar vikur hafi þýtt að einhverjir hafi slegið dekkjaskiptunum á frest og séu ekki enn þá búnir að skipta. Þetta getur þýtt að þegar að snjórinn komi aftur að þá myndist miklar biðraðir fyrir utan flest dekkjaverkstæði. Enginn þurfi þó bíða í biðröð heldur nægi að panta tíma á heimasíðu Nesdekks eða í síma 561 4200 til að tryggja sér öruggt pláss í dekkjaskipti. Á heimasíðunni er jafnframt að finna mikinn fróðleik um hin mismunandi dekk, verð og lagerstöðu.

Fyrsta dekkjahótelið

Nesdekk var fyrsta dekkjaverkstæðið á Íslandi sem setti á laggirnar það sem nú þekkist sem dekkjahótel. Þetta var gert í fyrstu starfstöð Nesdekks á Seltjarnarnesi á tíunda áratug síðustu aldar og hefur síðan verið hluti af þjónustu fyrirtækisins við viðskiptavini sína. Nesdekk er nú með þjónustu og dekkjasölu á sjö stöðum; á Breiðhöfða, í Skeifunni og á Fiskislóð í Reykjavík, í Garðabæ, Reykjanesbæ, Selfossi og Akureyri. 

Nesdekk er með þjónustu og dekkjasölu á sjö stöðum; á Breiðhöfða, í Skeifunni og á Fiskislóð í Reykjavík, í Garðabæ, Reykjanesbæ, Selfossi og Akureyri.

Stærsta dekkjaverkstæði landsins er Nesdekk á Breiðhöfða þar sem veitt er þjónusta fyrir eigendur fólksbíla en líka atvinnutæki eins og vörubíla, langferðabíla, sendibíla, vinnuvélar og landbúnaðartæki. Á Breiðhöfða er einnig dekkjalager fyrirtækisins í sér byggðu lagerrými.

Dekkjahótelin eru vel nýtt af fjölmörgum viðskiptavinum sem vilja losna við það umstang að taka með sér óhrein dekk í plastpokum og koma þeim fyrir heima hjá sér þar sem þau taka pláss. Þegar viðskiptavinir koma aftur með bílinn í umfelgun að vori eða hausti framvísa þeir miða í afgreiðslu verkstæðisins og dekkin sem eiga að fara undir bílinn eru sótt. Núna óskar meirihluti viðskiptavina eftir því að dekk þeirra sé geymd á dekkjahótelinu gegn vægu gjaldi. Dekkjahótel Nesdekks eru þannig hluti af faglegri þjónustu og bæta upplifun viðskiptavina.

Stærsta dekkjaverkstæði landsins er Nesdekk á Breiðhöfða en þar er líka veitt þjónusta fyrir atvinnutæki eins og vörubíla, langferðabíla, sendibíla, vinnuvélar og landbúnaðartæki.

Eins og að skreppa til hárskerans

„Margir hafa upplifað á árum áður að dekkjaþjónusta væri leiðindamál en eitthvað sem menn komust ekki undan að gera. Margir voru að bíða í röð fyrir utan dekkjaverkstæðin tímunum saman í misjöfnu veðri eftir þjónustu. Þetta er ástæðan fyrir því að við hleyptum af stokkunum tímapantanakerfi sem hefur gerbreytt þessu til betri vegar. Við vildum að þetta yrði svipað og þegar farið er til hárskera eða til læknis. Starfsmenn taka á móti bílnum og viðskiptavinurinn er farinn eftir hálftíma að sinna öðrum erindum. Þetta á að vera þægileg upplifun og enginn á að þurfa að sóa tíma sínum að óþörfu,“ segir Ólafur Konráð.

Dekkjalager Nesdekks er á Breiðhöfða í sér byggðu lagerrými.

Sérhönnuð rafbíladekk

Stór hluti bílaflota landsmanna er nú orðinn rafdrifinn og Ólafur Konráð bendir á að rafbílar séu að jafnaði þyngri en hefðbundnir bílar sem knúnir eru jarðefnaeldsneyti. Þeir eyði þar af leiðandi dekkjum meira og ráðlegt sé að þeir séu á aðeins stífari og slitsterkari dekkjum en framleiðendur okkar hafa einnig búið til sérstök rafbíladekk. Ekkert er þó því til fyrirstöðu að setja hvaða dekk sem er sem hafa nægilegan burð undir rafbíla.

„En við erum með mjög gott úrval dekkja sem eru sérstaklega framleidd fyrir rafbíla. Við eigum til að mynda einstaklega gott úrval dekkja fyrir Tesla sem hefur verið mjög vinsæll bíll hér á landi síðustu ár. Við erum líka með bestu kjörin á dekkjum sem eru sérstaklega ætluð Tesla frá okkar framleiðendum, meðal annars Toyo og Pirelli.“

Á áttunda tug endursöluaðila

Nesdekk rekur, sem fyrr segir, sjö dekkjaverkstæði en býður auk þess dekkjaverkstæðum um allt land að kaupa dekk frá fyrirtækinu. Þeir sem kjósa að kaupa t.d. Toyo harðskeljadekk eða dekk frá hinum fjöldamörgum framleiðendum sem Nesdekk bíður upp á, geti því beðið sinn þjónustuaðila um að panta þau beint. Þau eru þá send af stað samdægurs á höfuðborgarsvæðinu en berast degi eða tveimur dögum síðar á landsbyggðinni. Endursöluaðilar Nesdekks eru núna á áttunda tug talsins um allt land og hafa þessi viðskipti aukist stöðugt ár frá ári.

Með tímabókunum er mun minna stress í dekkjaskiptum.

Hann bendir líka á að stöðugt fleiri séu að átta sig á því að það þurfa ekki allir negld dekk undir bílinn. Þau henta vel fyrir þá sem búa úti á landi, atvinnubílstjóra og þá sem aka í sérstaklega erfiðum aðstæðum. Mjög stór hluti bíleigenda fer hins vegar ekki mikið á bílum sínum út fyrir höfuðborgarsvæðið og þá er hreinlega ekki þörf á negldum dekkjum í langflestum tilvikum. Naglar geta líka veitt falskt öryggi þar sem ökumenn geta ofmetið getu þeirra Í raun má segja að einu aðstæðurnar þar sem þeir hafa eitthvað umfram önnur snjó- eða vetrardekk er þegar ekið er á blautum ís.

Eitt harðasta efni í náttúrunni

„Við höfum brugðist við þessu með því að bjóða upp á harðskeljadekk frá Toyo. Þau eru gerð úr gúmmíi sem blandað er í valhnotuskeljabrotum sem er eitt hið harðasta náttúrulega efni sem fyrirfinnst. Þessi dekk grípa einstaklega vel í ís og snjó. Hnetuskeljabrotin ná í gegnum allt dekkið og það heldur því sama gripi þótt það eyðist.“

Dæmi eru um að harðskeljadekk séu notuð sem heilsársdekk en Ólafur Konráð segir að Nesdekk mæli alltaf með því að ekið sé á sumardekkjum á sumrin og vetrardekkjum á veturna. Ástæðan er meðal annars sú að dekkin eru gerð fyrir mismunandi hitastig. Sumardekk stuðla til að mynda að minni eldsneytisnotkun og eru hljóðlátari meðan vetrardekk hrinda betur frá sér vatni, eru gripmeiri í snjó og þola lægra hitastig.

Nesdekk á Selfossi sér um að þjónusta íbúa Selfoss og nágrennis.

„Það er komin ný kynslóð harðskeljadekkja sem eru betri í öllum aðstæðum en þó sérstaklega í bleytu og henta vel í þetta millibilsástand sumars og veturs sem ríkir oft hér á Íslandi. Það kom margir dagar sem hitastig er á milli 3-10 gráður og oft mikil bleyta á vegum og þá henta nýju harðskeljadekkin enn betur en fyrri kynslóð.“

Ólafur Konráð segir að hlutfall negldra dekkja í heildarsölu Nesdekks á suðvesturhorni landsins hafi dregist verulega saman á undanförnum árum. Þetta eigi þó ekki við um á Norðurlandi þar sem eru aðrar aðstæður og snjóþyngra á veturna. Nagladekk hafi þá aukaverkun að spæna upp göturnar sem veldur ekki einungis auknum kostnaði í vegakerfinu heldur sé notkun nagladekkja einnig heilsufars- og umhverfismál vegna svifryksmengunar. „En við sjáum skýr merki um að umtalsverðan samdrátt í notkun negldra dekkja sem mælist í tugum prósenta undanfarin ár,“ segir Ólafur Konráð að lokum.

Nánari upplýsingar á nesdekk.is.


Fleiri fréttir

Sjá meira


×