Polski

Bezrobocie wzrosło o połowę

Autor: Marta Magdalena Niebieszczanska
Vísir/Vilhelm

Bezrobocie wynosi obecnie 5 procent i wzrosło o 1,9 punktu procentowego w porównaniu z danymi z ubiegłego miesiąca.

Bezrobocie wynosi obecnie 5 procent i wzrosło o 1,9 punktu procentowego w porównaniu z danymi z ubiegłego miesiąca. Znacząco wzrosła liczba bezrobotnych mężczyzn, a ich odsetek wzrósł o 3,1 punktu procentowego w ciągu miesiąca, informuje Urząd Statystyczny w swoim raporcie.

W lutym odsetek bezrobotnych mężczyzn wynosił 6,4 procent, podczas gdy w styczniu był na poziomie 3,3 procenta, także między miesiącami liczba ta podwoiła się.

Natomiast odsetek bezrobotnych kobiet nie zmienił się tak drastycznie i w ciągu ostatnich miesięcy, wzrósł zaledwie o 0,4 punktu procentowego. Wskaźnik ten wynosi obecnie 3,3 procent.


×