ŽRIŠJUDAGUR 16. SEPTEMBER NŻJAST 10:04

Gķsli Freyr neitar sök

FRÉTTIR

Gulliš hlutabréf til Sešlabankans

Višskipti innlent
kl 06:00, 19. desember 2012
Glitnir
Glitnir

Þrotabú Glitnis hefur formlega óskað eftir samþykki Seðlabanka Íslands fyrir undanþágu frá gjaldeyrishöftum til að geta staðfest fyrirhugaðan nauðasamning sinn. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins felur tillaga Glitnis meðal annars í sér útgáfu á svokölluðu gullnu hlutabréfi (e. golden share) sem gefið yrði út til Seðlabankans og myndi tryggja honum neitunarvald gagnvart breytinum á samþykktum þess eignaumsýslufélags sem verður til að nauðasamningaferlinu loknu. Seðlabankinn myndi til dæmis geta hafnað breytingum á fjárfestingarstefnu félagsins eða brottflutningi þess úr landi.

Kaupþing sótti um undanþágu til að ganga frá sínum nauðasamningi í síðasta mánuði. Enn sem komið er hefur Seðlabankinn hvorki svarað erindum Kaupþings né Glitnis. Már Guðmundsson seðlabankastjóri hefur tjáð sig opinberlega um nauðasamninga þrotabúanna á undanförnum vikum. Í máli hans hefur komið skýrt fram að allar undanþágur sem mögulega verði veittar verði á forsendum Seðlabankans og með fjármálastöðugleika Íslands að leiðarljósi.

Búið að sækja um undanþágu

Undirbúningur nauðasamnings Glitnis hefur staðið yfir frá því síðsumars 2011 og er skjalagerð vegna hans nú að mestu lokið. Sótt var um formlegt samþykki Seðlabankans fyrir því að fá undanþágu frá gjaldeyrishöftum til að ljúka við gerð hans fyrr í þessum mánuði. Þegar er búið að velja þá aðila sem tilnefndir verða í stjórn þess eignaumsýslufélags sem verður til utan um eignir þrotabúsins ef nauðasamningar þess verða samþykktir. Svíinn Jan Kvarnström verður stjórnarformaður Glitnis samkvæmt þeim tillögum og meðal annarra stjórnarmanna verður Steinunn Guðbjartsdóttir, sem er í dag formaður slitastjórnar Glitnis. Hún verður eini Íslendingurinn í stjórninni, verði tillögurnar að veruleika.

Allir fá lágmarksupphæð

Samkvæmt upplýsingum sem Fréttablaðið hefur undir höndum mun nauðasamningurinn ganga þannig fyrir sig að Glitnir mun greiða ákveðna lágmarksupphæð upp í hverja kröfu. Sú upphæð hefur verið ákveðin en ekki er hægt að fá upplýsingar um hver hún er, þar sem hún telst verðmyndandi.

Kröfuhafar munu jafnframt fá tiltekna viðbótargreiðslu, verði nauðasamningurinn staðfestur. Þær greiðslur sem myndu fara fram í erlendum gjaldeyri yrðu framkvæmdar með reiðufé í erlendum gjaldeyri sem Glitnir eignaðist áður en gjaldeyrishöftin voru hert 13. mars síðastliðinn. Það fé lýtur því ekki takmörkunum gildandi gjaldeyrishafta. Með þessu yrði gert upp við hluta smærri kröfuhafa og samhliða myndi hlutfallsleg stærð annarra í kröfuhafahópnum aukast.

Gefið út bréf til 15-30 ára

Fyrir afganginum af kröfunum verður gefið út skuldabréf til þeirra kröfuhafa sem eftir standa. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins verður lengd þess 15 til 30 ár, það verður útgefið í evrum og viðskipti með það verða almennt frjáls á helstu skuldabréfamörkuðum. Eigendur þessara skuldabréfa verða eigendur Glitnis, þar sem hluthafaskrá Glitnis eftir nauðasamninga mun endurspegla raunverulegt eignarhald á þessum skuldabréfum. Hlutafé í félaginu verður til jafns við skuldabréfin. Ákveði einhver kröfuhafi að selja skuldabréfið þarf að tilkynna það svo að hluthafalistinn breytist með. Annars flyst atkvæðavægi ekki með kröfunni til nýrra eigenda.

Skuldabréfin verða svokölluð „pay as you can" bréf. Það þýðir að greitt verður af þeim ársfjórðungslega og mun umfang greiðslna ráðast af því lausa fé sem til er hverju sinni, að frádregnum varasjóði til að standa undir rekstrarkostnaði, styðja við eignir og og mæta skuldbindingum félagsins. Afborganirnar verða einnig háðar því að Seðlabankinn heimili þær, enda verða þær greiddar út í evrum og falla þar af leiðandi undir gjaldeyrishöftin.

Glitni verður síðan heimilt, að hluta eða öllu leyti, að breyta skuldabréfunum í hlutafé. Sú heimild tekur þó ekki gildi fyrr en í fyrsta lagi fimm árum eftir útgáfu þeirra.

Gullið hlutabréf

Í þeirri beiðni sem lögð hefur verið fram til Seðlabankans um undanþágu frá gjaldeyrishöftum til að klára nauðasamninginn er tillaga um að svokallað gullið hlutabréf (e. golden share) verði gefið út til Seðlabanka Íslands til að tryggja að tilteknum atriðum í samþykktum Glitnis verði ekki breytt.

Eigandi slíks hlutabréfs mun hafa ákveðið neitunarvald gagnvart breytingum á samþykktum þess félags sem gefur út hlutabréfið, í þessu tilfelli Glitnis. Það gefur Seðlabankanum til dæmis neitunarvald gagnvart því ef breyta á fjárfestingarstefnu félagsins eða að gera tilraun til þess að flytja það úr landi. Hlutabréfið verður verðtryggt en nýtur ekki arðgreiðsluréttinda eins og önnur hlutabréf.

VIRÐI KRAFNA HEFUR HRÍÐLÆKKAÐ

Á undanförnum árum hafa verið mikil viðskipti með kröfur á Glitni á eftirmarkaði, eins og oft gerist með fallin fjármálafyrirtæki. Þar hafa erlendir vogunar- og fjárfestingarsjóðir verið stórtækastir í slíkum uppkaupum. Samkvæmt skrá yfir 50 stærstu kröfuhafa Glitnis, sem birt var á kröfuhafafundi í lok nóvember, kemur fram að slíkir sjóðir eigi tæpan helming allra krafna. Ef nauðasamningar Glitnis verða samþykktir og minni kröfuhafar borgaðir út munu þessir sjóðir eiga meirihluta í því félagi sem stofnað verður utan um eignir þrotabúsins. Þar á meðal er 95 prósenta hlutur í Íslandsbanka.

Fréttablaðið greindi nýverið frá því að kröfur á Glitni hefðu nífaldast í verði á fjórum árum. Af því má ætla að þeir kröfuhafar sem áttu upprunalegu kröfurnar á bankann, að mestu erlendir bankar og fagfjárfestasjóðir ýmiss konar, hafi misst af þeim hagnaði. Málið er þó ekki alveg svo einfalt.

Tryggingafélög töpuðu

Þegar skuldatryggingar á íslensku bankana voru gerðar upp í nóvember 2008 voru endurheimtur ótryggðra kröfuhafa ákaflega lágt metnar. Væntar endurheimtur í bú Landsbankans voru taldar 1,25 prósent af heildarvirði krafna, endurheimtur í bú Glitnis um þrjú prósent og í bú Kaupþings 6,625 prósent.

Þetta uppgjör á skuldatryggingum fór þannig fram að erlend tryggingafélög, sem selt höfðu skuldatryggingar á íslensku bankana, urðu á þessum tímapunkti að borga þeim sem höfðu keypt þær út að fullu. Eftir það sátu tryggingafélögin uppi með alls kyns pappíra, að mestu skuldabréf, útgefin af föllnu íslensku bönkunum. Þau seldu bréfin síðan á hrakvirði á eftirmarkaði, enda vilja fá tryggingafélög eiga skuldabréf á gjaldþrota banka í eignasafni sínu. Þó eru sum þeirra tryggingafélaga sem eignuðust kröfur á Glitni með þessum hætti enn á meðal kröfuhafa búsins.

Væntar endurheimtur um 26 prósent

Virði krafna á hendur Glitni hefur hríðlækkað á undanförnum vikum. Í ágúst síðastliðnum, þegar mikil bjartsýni ríkti um að takast myndi að ganga frá nauðasamningi fyrir áramót án mikilla vandamála, voru ætlaðar endurheimtur krafna í bú Glitnis komnar upp í 31 prósent. Þær höfðu þá hækkað um 20 prósent á rúmu hálfu ári. Í dag eru væntar endurheimtur í kringum 26 prósent og fara lækkandi. Endurheimtur hafa samt sem áður vaxið um tíu prósent það sem af er þessu ári. Til að setja það í samhengi nema samþykktar almennar kröfur í bú Glitnis nú 2.263 milljörðum króna. Miðað við gangvirði krafna í dag má ætla að kröfuhafar Glitnis muni fá um 588 milljarða króna greidda út úr búinu. Sú tala hefur lækkað um rúmlega 20 milljarða króna frá því í nóvember.

Viðmælendur Fréttablaðsins eru sammála um það að ástæður lækkunarinnar séu fyrst og fremst aukin umfjöllun fjölmiðla um nauðasamningana og áhrif þeirra, aukin umræða á vettvangi stjórnmálanna og síðast en ekki síst opinberar yfirlýsingar Seðlabanka Íslands um hvað þurfi til svo hann muni heimila undanþágur frá gjaldeyrishöftunum svo hægt verði að klára nauðasamningana.

ICESAVE OG LANDSBANKI GÆTU TAFIÐ FYRIR

Viðmælendur Fréttablaðsins telja ýmislegt standa í vegi fyrir því að Seðlabankinn geti tekið afstöðu til beiðni Glitnis og Kaupþings um undanþágu frá gjaldeyrishöftum til að klára nauðasamninga sína. Þar ber hæst niðurstöðu í Icesave-málinu fyrir EFTA-dómstólnum, sem mun liggja fyrir á næsta ári. Sú niðurstaða, á hvorn veginn sem hún verður, mun hafa mikil áhrif á stöðu Íslands. Annað atriði sem skiptir miklu máli er þær viðræður sem standa yfir um að endursemja um skuldabréf sem nýi Landsbankinn skuldar þrotabúi þess gamla, en fyrir liggur að hann þurfi að greiða þrotabúinu um 300 milljarða króna í erlendum gjaldeyri fram á árið 2018. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins eru þær viðræður sem standa yfir að frumkvæði fjármálaráðuneytisins og nýja Landsbankans. Þær eru óformlegar og engar formlegar breytingatillögur hafa verið lagðar fram.

DAVIDSON KEMPNER RÆÐUR STÆRSTA KRÖFUHAFANUM

Burlington Loan Management, írskt skúffufyrirtæki sem er fjármagnað og stýrt af bandaríska sjóðstýringarfyrirtækinu Davidson Kempner, er langstærsti einstaki kröfuhafi Glitnis. Alls á Burlington 8,46 prósent allra samþykktra krafna. Heildarumfang krafna sjóðsins er 191 milljarður króna. Sjóðurinn hefur bætt duglega við sig á síðustu tveimur árum. Um mitt ár 2010 átti hann 5,6 prósent allra krafna á Glitni, samtals upp á 142 milljarða króna.

Burlington er einnig á meðal stærstu kröfuhafa Kaupþings, sem á 2,03 prósenta kröfu á Glitni. Nafnvirði hennar er um 45 milljarðar króna. Þá er Burlington á meðal stærstu eigenda Klakka, áður Existu. Dótturfélag Klakka, Síminn hf., á 10,6 milljarða króna kröfu á Glitni, eða 0,47 prósent allra krafna.


Deila
Athugiš. Allar athugasemdir eru į įbyrgš žeirra er žęr rita. Vķsir hvetur lesendur til aš halda sig viš mįlefnalega umręšu. Einnig įskilur Vķsir sér rétt til aš fjarlęgja ęrumeišandi eša ósęmilegar athugasemdir.

MEIRI VIŠSKIPTI Į VĶSI

Višskipti innlent 16. sep. 2014 10:04

Žinglżstum leigusamningum fękkar milli įra

Heildarvelta žinglżstra kaupsamninga į höfušborgarsvęšinu fyrstu tvęr vikurnar ķ september 8.499 milljónir króna. Meira
Višskipti innlent 15. sep. 2014 14:18

„Pķna eša sjįlfsagt framlag?“

Félag višskiptafręšinga og hagfręšinga standa fyrir hįdegisveršarfundi um skattlagningu ķ feršažjónustu į Grand Hótel į morgun klukkan 12. Meira
Višskipti innlent 15. sep. 2014 13:33

SA fullyrša aš verš muni lękka

Samtök atvinnulķfsins telja aš reynsla af lękkun į viršisaukaskatti sżni aš slķkt muni skila sér śt ķ veršlag. Meira
Višskipti innlent 15. sep. 2014 12:36

Lindex opnar nżja verslun ķ Kringlunni

Heildarvörulķna kvenfatnašar frį Lindex veršur ķ fyrsta sinn fįanleg į Ķslandi. Meira
Višskipti innlent 13. sep. 2014 09:00

Svipmynd Markašarins: Starfaši hjį AGS ķ Washington D.C.

Lilja D. Alfrešsdóttir var nżveriš rįšin verkefnisstjóri ķ forsętisrįšuneytinu į grundvelli vistaskiptasamnings viš Sešlabanka Ķslands. Hśn er meš meistaragrįšu frį Columbia University og BA ķ stjórnm... Meira
Višskipti innlent 12. sep. 2014 13:38

Įtökin um DV: Jón Trausti hęttur og Žorsteinn tekur viš

Žorsteinn Gušnason, stjórnarformašur DV ehf., er tekinn viš af Jóni Trausta Reynissyni sem framkvęmdastjóri félagsins. Heiša B. Heišarsdóttir hefur samiš um starfslok og mun hętta sem auglżsingastjóri... Meira
Višskipti innlent 12. sep. 2014 13:17

Uppsagnir ķ Landsbankanum

Įtjįn manns missa vinnuna vegna hagręšingar ķ rekstri. Meira
Višskipti innlent 12. sep. 2014 10:19

Laun hękkušu um 1,9 prósent

Į milli įra hafa laun hękkaš um 5,4 prósent aš mešaltali. Žį 5,8 prósent į almennum markaši og 4,6 hjį opinberum starfsmönnum. Meira
Višskipti innlent 12. sep. 2014 09:52

Matarkarfan hękkar um 42.000 krónur į įri

Samkvęmt śtreikningum Rannsóknaseturs verslunarinnar er lķtill munur į žvķ hvaš mismunandi tekjuhópar eyša hlutfallslega ķ mat. Meira
Višskipti innlent 12. sep. 2014 09:04

Bann į hvalabjór enn til skošunar ķ kerfinu

Atvinnuvegarįšuneytiš hefur enn ekki śrskuršaš um lagagrundvöll įkvöršunar um aš banna sölu į Hvalabjór Stešja. Siguršur Ingi Jóhannsson umhverfisrįšherra heimilaši sölu į bjórnum ķ janśar sķšastlišnu... Meira
Višskipti innlent 12. sep. 2014 08:00

Maražon til aš sporna viš erlendu nišurhali og Netflix

Stöš 2 bżšur įskrifendum upp į nżja žjónustu. Meira
Višskipti innlent 11. sep. 2014 15:29

Sparifé 30 žśsund Ķslendinga śr hęttu

Samkomulagiš gerir erlenda tryggingafélaginu Allianz og višskiptavinum žess hér į landi kleift aš višhalda óbreyttu samningssambandi og kemur žannig ķ veg fyrir mögulegt tjón neytenda Meira
Višskipti innlent 11. sep. 2014 11:50

Feršažjónustan fęr mun meiri tekjur en įšur

Atvinnuvega-og nżsköpunarrįšuneytiš segir aš ekki standi til aš skera nišur framlög til feršamįla į nęsta įri. Meira
Višskipti innlent 11. sep. 2014 11:12

Fjįrmįlastöšugleikarįš hefur störf

Fyrsti fundur fjįrmįlastöšugleikarįšs fór fram ķ fjįrmįla- og efnahagsrįšuneytinu ķ gęr. Meira
Višskipti innlent 11. sep. 2014 10:46

Kalla eftir efndum en ekki nefndum

Samtök leigjenda hafa sent frį sér yfirlżsingu žar sem žau kalla eftir efndum rķkisstjórnarinnar en ekki nefndum. Meira
Višskipti innlent 11. sep. 2014 10:45

Herferš gegn tekjulįgum og atvinnulausum

Forystumenn innan Starfsgreinasambandsins segja rķkisstjórnina ķ herferš gegn tekjulįgu fólki og atvinnulausum. Verkalżšsfélögin eru aš hefja undirbśning aš gerš nżs kjarasamnings og segja aš fjįrlaga... Meira
Višskipti innlent 11. sep. 2014 08:00

Afžreying kostar skildinginn

Veturinn er aš ganga ķ garš og eykst žį žörfin fyrir almenning aš lyfta sér upp ķ skammdeginu. Žaš getur aftur į móti kostaš skildinginn fyrir hina hefšbundnu fjögurra manna vķsitölufjölskyldu aš njót... Meira
Višskipti innlent 10. sep. 2014 19:53

VR gagnrżnir fjįrlagafrumvarpiš haršlega

Hękkun į lęgra žrepi viršisaukaskatts kemur verst nišur į žeim tekjulęgstu, segir ķ įlyktun. Meira
Višskipti innlent 10. sep. 2014 14:53

Isavia hagnast um 836 milljónir króna

Styšur viš įętlanir um uppbyggingu į Keflavķkurflugvelli en innanlandskerfinu skortir auknar tekjur. Meira
Višskipti innlent 10. sep. 2014 14:52

Orš Sigmundar og Bjarna um viršisaukaskatt rifjuš upp

Sigmundur Davķš Gunnlaugsson sagši aš hękkun viršisaukaskatts į matvęli vęri ašför aš lįglaunafólki fyrir žremur įrum. Bjarni Benediktsson sagši fyrir fimm įrum aš skattkerfiš į Ķslandi yrši sķfellt l... Meira
Višskipti innlent 10. sep. 2014 14:45

Tenova Pyromet byggir ofn fyrir kķsilverksmišju United Silicon

United Silicon ķ Helguvķk hefur samiš viš alžjóšlega fyrirtękiš Tenova Pyromet um byggingu og uppsetningu į risastórum 32 megavatta ljósbogaofni fyrir kķsilverksmišju félagsins ķ Helguvķk. Meira
Višskipti innlent 10. sep. 2014 14:37

Segja aš ekki sé hęgt aš ganga endalaust ķ buddu neytenda

Neytendasamtökin gera alvarlegar athugasemdir viš žęr fyrirętlanir ķslensku bankanna aš setja į laggirnar nżtt žjónustugjald. Meira
Višskipti innlent 10. sep. 2014 11:42

Gagnrżnir skattabreytingar: Bękur dżrari en flatskjįir ódżrari

Andri Snęr Magnason rithöfundur gagnrżndir viršisaukaskattsbreytingar sem fjįrmįlarįšherra kynnti ķ gęr. Bękur hękka vęntanlega ķ verši en flatskjįir lękka ķ verši. Bókaśtgefundur og rithöfundar eru u... Meira
Višskipti innlent 10. sep. 2014 11:41

Hvaš žżšir fjįrlagafrumvarpiš fyrir žig?

Fréttablašiš rżndi ķ hvaš įkvęši fjįrlagafrumvarpsins, sem fjįrmįlarįšherra lagši fram ķ gęr, žżša fyrir afkomu einstaklinga og fjölskyldna. Meira
Višskipti innlent 10. sep. 2014 11:30

Gagnaveriš aš fyllast af Bitcoin-nįmuvélum

Advania hefur samiš um aš leigja yfir tuttugu fyrirtękjum ašstöšu ķ gagnaveri ķ Reykjanesbę undir Bitcoin-nįmastarfsemi. Žar eru yfir 2.500 tölvur sem nota 8,5 MW. Gagnaveriš reis į sex vikum. Meira
 

MEST LESIŠ

  • Nżjast į Vķsi
  • Mest Lesiš
  • Fréttir
  • Sport
  • Višskipti
  • Lķfiš
Forsķša / Višskipti / Višskipti innlent / Gulliš hlutabréf til Sešlabankans