Óskum eftir fólki í verkefni. Góðir tekjumöguleikar. Upplýsingar sendist á umsoknir@tmi.is merkt verkefni eða í 770-2277

Þrif og aðstoð í bakarí

Röskur, stundvís og heilsuhraustur starfskraftur óskast til vinnu við þrif og aðstoð í bakaríi í Kópavogi. Vinnutími alla virka daga frá kl. 9-17 Þarf að hafa bílpróf. Framtíðarstarf/sumarstarf Áhugasamir sendi umsókn á: kokuhornid@kokuhornid.is

Hárgreiðslustofa til sölu / leigu á Höfuðborgarsvæðinu.

Flott stofa með 4 vinnustöðvar. Gott aðgengi. Traustur leigusamningur. Kaupandi/ur geta hafið störf strax. Áhugasamir sendi á <BR><A href="mailto:markmid2016@gmail.com">markmid2016@gmail.com</A>

Gröfumenn - Verkamenn

Óskum eftir að ráða gröfumenn og verkamenn til starfa. Góð laun í boði. Uppl. í síma 893 3915
 
Excavator - operator We are looking for excavatior operators and handworkers because of more projcets please call 893 3915

Nonnabiti

Starfsmaður óskast í Reykjavík og Kópavog í hlutastarf/fullt starf. Reyklaus. Ath vaktarvinna. Sendið umsókn á nonnabiti@nonnabiti.is eða á stöðunum.

Lærður málari getur bætt við sig verkefnum. Sími: 8511128