Vantar þig starfsmenn?

Erum með smiði, aðstoðarmenn við smiði, verkamenn, flísara, múrara og aðra iðnaðarmenn sem geta byrjað strax. Við finnum réttu mennina fyrir þig. Verkleigan sími: 780-1000 vinna@verkleigan.is

Óskum eftir smiðum til vinnu. Fjölbreytt störf í boði. Uppl. í s. 661 9083

Móttaka / Hotel Receptionist

41 - A Townhouse Hotel leitar af starfsmanni í móttökustarf með frábæra þjónustulund í krefjandi og skemmtilegt starf. Ensku kunnátta skilyrði. Ef þú heldur að þetta sé eitthvað fyrir þig sendu okkur þá ferilskrá á jobs@41hotel.is
 
41 - A Townhouse Hotel is looking for a receptionist/ greeter to join our team. It must be confident and professional, have strong customer service skills and be able to work as a team player. Fluent english required. It this sounds interesting to you please send your cv to jobs@41hotel.is

Starfskrafur óskast í ferðaþjónustu við afgreiðslustörf. Uppl. S. 893 4515

Leikskólinn UNDRALAND ehf

Matráður(- leiðbeinandi Undraland, lítill leikskóli í Kópavogi, óskar eftir áhugasömum, jákvæðum og sjálfstæðum matráð frá 10. ágúst. Vinnutími 9.30-13.30. Einnig vantar áhugasaman, jákvæðan og duglegan leiðbeinanda í 100% starf frá 10. ágúst. Íslenskumælandi skilyrði. Allar upplýsingar í s. 899 8654 Sonja/ 862 3029 Bryndís.

Húshjálp!!!

Eldri kona óskast til að þrífa litla íbúð á svæði 105 RVK 2x í mán 5000 kr á tímann svart. Uppl. S 663 6707

Óska eftir aðstoðarfólki fyrir PBMS sjúklíng í Mosfellsbæ. Laun eftir taxta Eflingar. Sendið á e.smith.pc@gmail.com 895 2046

Hress amma óskast til aðstoðar með ung börn og heimili eftir hádegi 105 rvk. S. 698 0001

Flutningaþjónustan

leitar að hressum og skemmtilegum sendibílstjórum með ríka þjónustulund. Góð íslenskukunnátta nauðsynleg auk hreins sakavottorðs. Uppl. gefur Valur í s. 760 1717 einnig er hægt að senda póst á valur@flutningathjonustan.is

Bakarameistarinn Suðurveri

Bakarameistarinn Kaffihús Suðurveri, Flatahrauni, Bíldshöfða og Smáratorgi leita að öflugum liðsmönnum Um er að ræða ótímabundið 100% starf frá byrjun Ágúst, frábær vinnutími í boði: 6-14 / 7-15 / 9-15 og 9-17 Starfslýsing: Þjónusta við viðskiptavini, áfylling, þrif,Bakstur og kaffigerð. Einnig eru laus hlutastörf sem henta vel fyrir skólafólk. Rík þjónustulund og vönduð framkoma Góð samskipta og samstarfshæfni Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum Jákvæðni og vilji til að takast á við fjölbreytt verkefni. Gott vald á íslensku er æskilegt. Áhugasamir umsækjendur geta sótt um á heimasíðu okkar: bakarameistarinn.is

Til sölu:

Til sölu ísbúð / ísgerð með eigin framleiðslu og mikinn tækjakost. Miklir möguleikar fyrir duglega aðila. Skoða öll skipti. Uppl. í síma 895-7737

Starfsmaður óskast

Stundvís, reglusamur starfskrafur óskast við kjötborð ofl. Kjöthöllin Háleitisbraut 58-60 Upplýsingar veitir Sveinn í síma 553 8844.