GEYMSLUR.IS <BR>Sími 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg af því. Allt að 20% afsláttur. www.geymslur.is

GEYMSLUR.IS<BR>&nbsp;Sími 555-3464

Suma hluti er betra að geyma. Geymslur fyrir dánarbúið, allt að 20% afsláttur. www.geymslur.is

GEYMSLUR.IS <BR>Sími 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 20% afsláttur. www.geymslur.is

Reglusömu pari með þrjú börn vantar 3-5 herb. íbúð á höfuðborgarsvæðinu fyrir 1.feb. Góð meðmæli og skilvísar greiðslur. Uppl. í s: 660-2770 Birkir og 867-5502 Jenný

Til leigu nýlegt 133 - 1.000 fm atvinnuhúsnæði í Reykjavík

133 fm bil með allt að 9 m lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð malbikuð lóð, og greið aðkoma. Nánari upplýsingar veitir Sverrir í s. 661 7000

Íbúð á Spáni óskast

Óska eftir íbúð eða húsi á Spáni í langtímaleigu. Uppl. í s. 897 3319

Til leigu

Til leigu nokkur skrifstofuherbergi í Kjötsmiðjuhúsinu á Fosshálsi 110 Rvk stærð frá 19,2 fm til 23,7 fm góð sameiginleg aðstaða, upplýsingar gefur Bryndís í s: 8693077 og Sigurður í s:8923482

Óska eftir íbúðum fyrir erlenda starfsmenn á höfuðborgarsv.. Uppl. í s: 895 2220

Til leigu húsnæði, Hárgreiðslustofa í félagsmiðstöðinni Furugerði 1,108 Rvk. Stofan laus nú þegar. Uppl. í s. 411-2740 hjá Helgu Haralsd eða í tölvupósti helga.bjork.haraldsdottir@reykjavik.is

Til leigu 2ja herb. íbúð á svæði 108 m/húsgögnum. Á sama stað óskast lítið skrifstofuherb. til leigu. Uppl. í s. 893 7429