Harðviður til húsabygginga. Sjá nánar á: vidur.is

Vatnsklæðning, panill, pallaefni, parket, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúfur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660 0230 og 561 1122.

KAUPUM GULL - JÓN & ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar Laugavegi 61 Jón & Óskar jonogoskar.is s.552-4910

SÉRFRÆÐINGAR Í SJÁVARFANGI Heimsending. www.humarsalan.is Pöntunarsími: 8676677

Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel og steikur. www.myranaut.is s. 868 7204

Austurlenskur veitingastaður til sölu

Austurlenskur veitingastaður í skeifan til sölu rekstur eða með húsnæði uppl á tomas6911@gmail.com

Canon ip3600 prentari til sölu, verð 12 þús. Einnig djúpsteikingapottur til sölu. S. 865 9890

Búslóð til sölu

Vönduð bússlóð til sölu. Nánari uppl. í s. 866 0167

Frystiklefi til flutnings ca. 50 m3, einnig hillur fyrir lagerhúsnæði til sölu. Uppl. veita Stefán s. 862 5940 og Sigurður s. 863 4548