Bíll óskast á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu sms.